Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce

Udostępnij na:

Poddziałanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Tytuł projektu – Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery poprzez budowę 7 nowych instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.

Planowane efekty
– ograniczenie wykorzystania pierwotnej energii elektrycznej przez obiekty użyteczności publicznej;
– zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Gminy;
– podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych;
– podniesienie komfortu użytkowania budynków gminnych oraz życia mieszkańców regionu;
– wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii elektrycznej na terenie Gminy;
– budowa nowej infrastruktury wykorzystującej OZE do produkcji energii;
– ograniczenie rocznego zużycia energii elektrycznej pierwotnej przez budynki użyteczności publicznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii;
– uniezależnienie regionu od dostaw energii ze źródeł zewnętrznych;
– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Wartość projektu: 936 691,74 zł.

Dofinansowanie: 796 187,98 zł.