Termomodernizacja budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach

Udostępnij na:

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu – Termomodernizacja budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia przy ul. Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach poprzez jego termomodernizację.

Planowane efekty
– przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu: zmniejszenie kosztów jednostkowych energii dla końcowych użytkowników oraz zmniejszenie jednostkowego zużycia energii cieplnej;
– zmniejszenie strat ciepła;
– zwiększenie efektywności energetycznej budynku;
– poprawa estetyki budynku;
– poprawa stanu technicznego budynku.

Wartość projektu: 848 304,70 zł.
Dofinansowanie: 322 909,21 zł.