Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach

Udostępnij na:

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu – Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku administracyjnego przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach poprzez jego termomodernizację.

Planowane efekty:
– przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu: zmniejszenie kosztów jednostkowych energii dla końcowych użytkowników oraz zmniejszenie jednostkowego zużycia energii cieplnej;
– zmniejszenie strat ciepła;
– zwiększenie efektywności energetycznej budynku;
– poprawa estetyki budynku;
– poprawa stanu technicznego budynku.

Wartość projektu: 1 298 460,07 zł.,
Dofinansowanie: 412 563,96 zł.