„Bądź aktywny” – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej

Udostępnij na:

Program RPO W-M 2014-2020
Kwota dofinansowania: 739 795,00 zł
Całkowity koszt projektu: 781 795,00 zł