Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ-28-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Udostępnij na:

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ-28-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Załącznik do zarządzenia

Treść zarządzenie

Zawiadomienie o wyborze oferty