WMSSE w Bartoszycach przygotowana na nowych inwestorów.

Udostępnij na:

Wykonano nowy zjazd w  WMSSE przy trasie 51 (kierunek Bezledy)  oraz fragment ulicy inwestycyjnej. Zjazd rozszerza możliwości rozbudowy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne w Bartoszycach i ułatwia dojazd do nowo planowanych inwestycji.

W zakresie prac wykonano:
a) budowę skrzyżowania ul. Inwestycyjnej z drogą krajową nr 51,
b) budowę fragmentu kanalizacji sanitarnej,
c) budowę fragmentu wodociągu,
d) budowę fragmentu kanalizacji deszczowej,
c) budowę fragmentu ul. Inwestycyjnej.