Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach”

Udostępnij na:

EFSI_poziom_polskie_kolor

Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach – etap I”
w ramach Osi Priorytetowej I – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”
Działania 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)”
Poddziałanie 1.3.4 – „Tereny inwestycyjne”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 325 077,51 zł

Całkowita wartość projektu: 3 870 488,49 zł

Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie miasta Bartoszyce.

W ramach projektu zaplanowane następujące zadania:

  1. Budowa jezdni: 4294,3 m2 – 750 mb
  2. Budowa chodnika: 2148,5 m2 – 1430 mb
  3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej: 660 mb
  4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 641 mb
  5. Budowa sieci wodociągowej: 704 mb
  6. Budowa oświetlenia ulicznego LED: 29 słupów
źródło: Google Maps

źródło: Google Maps

 

Zobacz artykuły: