Uzyskaj bezpłatny profil zaufany i załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

Udostępnij na:

Zachęcamy Państwa do potwierdzenia profilu zaufanego w jednym z dwóch nowo powstałych punktów w naszym mieście:

1) Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, tel. 89 762 98 04, pok. nr 1
2) Gminne Centrum Informacji, ul. Boh. Warszawy 96, tel. 89 762 98 80.

Utworzenie punktów to efekt projektu realizowanego przez Urząd Miasta Bartoszyce pt. „Tworzenie centrów aktywności cyfrowej w mieście Bartoszyce” dofinansowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Całkowity koszt projektu wyniósł 27 365,33 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 21 892,26 zł.

Posiadając profil zaufany, bez wychodzenia z domu bądź z dowolnego miejsca, 24 godziny na dobę, można zrealizować wiele spraw urzędowych. Pisma podpisane bezpłatnym profilem zaufanym i wysłane na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu, mają taką samą ważność jak dokumenty złożone do urzędu w postaci papierowej.

 

Więcej szczegółów dostępnych na ulotkach zamieszczonych w załączniku oraz na stronie epuap.gov.pl.

plakat2

 

plakat1