Zaproszenie do pracy w Zespole ds. Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2015 – 2022

Udostępnij na:

Uprzejmie informuję, że przystąpiliśmy do prac nad utworzeniem „Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2015 – 2022”.

Obecnie opracowano diagnozę społeczno – gospodarczą stanowiącą wprowadzenie do dalszych prac nad opracowaniem Strategii, która została udostępniona do konsultacji na stronie internetowej www.bartoszyce.pl w zakładce Urząd – Strategia Miasta.

Do prac nad Strategią został powołany Zespół, w wydzielonych trzech grupach roboczych: ds. przestrzennych, ds. gospodarczych oraz ds. społecznych. Praca tych grup będzie istotnym elementem w procesie zbierania opinii dotyczących kierunków rozwoju naszego miasta.

Osoby zainteresowane uprzejmie zapraszam na spotkanie grup roboczych które odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bartoszyce (sala nr 17c) w dniach:

9 września 2015r o godz. 11.00. spotkanie grupy roboczej ds. przestrzennych,

9 września 2015r o godz. 15.30 spotkanie grupy roboczej ds. gospodarczych,

10 września 2015r o godz. 10.00 spotkanie grupy roboczej ds. społecznych.

W dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczo – społecznej jak i w okresie rozpoczęcia nowej perspektywy finansowania unijnego, zależy nam, aby poznać jak najwięcej opinii oraz szczegółów sektorów i branż reprezentowanych przez Państwa, co niewątpliwie wpłynie na wysoką jakość tworzonej Strategii.

Szczegółowych informacji udziela Zastępca Burmistrza Monika Rejf, nr telefonu 89 7629804.


Burmistrz Miasta Bartoszyce

Piotr Petrykowski