Konsultacje społeczne „Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Bartoszyce”

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2015-2022. Opracowanie Strategii będzie poddane szerokim konsultacjom społecznym, dzięki którym możliwe będzie wyznaczenie kierunków rozwoju miasta w perspektywie najbliższych lat. Pierwszym etapem prac nad Strategią jest opracowana Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Bartoszyce.

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Bartoszyce – kliknij aby pobrać.

Do zamieszczonego dokumentu Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej istnieje możliwość zgłaszania uwag i opinii w terminie od 01.09.2015 r. do 20.09.2015 r. W tym celu poniżej zamieszczony został Formularz zgłaszania uwag.

Wypełniony dokument prosimy o przesyłanie na adres e-mail: monikarejf@bartoszyce.pl

Formularz zgłaszania uwag – interaktywny PDF (wypełnij i wyślij)

Formularz zgłaszania uwag – plik Word