Wydziały, pracownicy, telefony, adresy e-mail

Udostępnij na:

Sekretariat

E-mail:  zobacz e-mail
tel. 89 762 98 04
fax. 89 762 98 05

Burmistrz Miasta – Piotr Petrykowski

E-mail: zobacz e-mail
tel. 89 762 98 06

Zastępca Burmistrza – Monika Rejf

E-mail: zobacz e-mail
tel. 89 762 98 08

Sekretarz – Robert Pająk

E-mail: zobacz e-mail
tel. 89 762 98 07

Skarbnik – Jarosław Sielawa

E-mail:  zobacz e-mail
tel. 89 762 98 30

Biuro Rady Miasta

E-mail:  zobacz e-mail
tel. 89 762 98 15

Straż Miejska – Komendant Straży Miejskiej

E-mail:  zobacz e-mail
tel. 89 762 98 74
Szczegołowe informacje kontaktowe

Wydziały Urzędu Miasta Bartoszce

Wydział Organizacyjno – Administracyjny
Referat ds. Informatyzacji Urzędu
Biuro Rady Miasta
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
Wydział Techniczno – Inwestycyjny
Referat ds. Ochrony Środowiska
Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Stanowisko ds. Wojskowych i Obronnych
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień
Audytor Wewnętrzny
Straż Miejska