Straż Miejska

Udostępnij na:

IMG_9937

Komendant Straży Miejskiej w Bartoszycach – Jerzy Szostak

  urzęduje w dni robocze poniedziałek -piątek w godz. 8.00-16.00
w budynku Urzędu Miasta / wejście od ul. Kętrzyńskiej – parter /.

Komendant Straży Miejskiej kieruje Strażą Miejską oraz Monitoringiem Miejskim, który funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie – zgodne z prawem Straży Miejskiej oraz Monitoringu Miejskiego / w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych z dn. 29 sierpnia 1997 roku z póż. zmian/.

Kontakt tel. 603 77 14 21 lub stacjonarny 89 762 98 74, e-mail: jerzyszostak@bartoszyce.pl oraz tel. na Monitoring Miejski-89 762 98 64 w godz. 6.00 – 14.00, zaś gdy są obecne obie operatorki monitoringu to można zgłaszać interwencje dotyczące łamania porządku do godz. 20.00 w dni robocze oraz w sobotę od godz. 20.00 do 4.oo.

Wykaz strażników miejskich z podziałem na rejony służbowe

1. st. inspektor SM Krzysztof Krasnowski  — Rejon służbowy Nr 1 // dzielnicowy SM /- kontakt  – 695 726 832 lub stacjonarny 89 762 98 75; 89 762 98 10.
Osiedla mieszkaniowe : Nad Łyną, Ogrodowa, Okrzei, Starówka  oraz inne ulice  położone w centrum miasta ograniczone następującymi ulicami: Boh. Warszawy /rondo BZ/ do skrzyżowania z sygn. świetlną /Warszawska, Poniatowskiego, Boh. Warszawy/, Boh. Warszawy od  sygn. świetlnej  do  drugiej sygnalizacji świetlnej /Bema, Paderewskiego/, Paderewskiego do  skrzyżowania z Nad Łyną przy ogrodach działkowych, ogrody działkowe do  lustra rzeki Łyny, stary most kołowy na rzece Łynie, Bema do ronda  Sybiraków, Nowowiejskiego do przejazdu kolejowego /Wiejska-Nowowiejskiego/, tory kolejowe wraz z wiaduktem kolejowym na rzece Łyna do wiaduktu kolejowego na Drzewnej, teren do torów kolejowych wraz z Hubalczyków, Placem Dworcowym  do wiaduktu kolejowego na ulicy Konopnickiej, Kętrzyńska, Boh. Warszawy /rondo Solidarności/ do ronda 20 BZ/ przy Babach Kamiennych.
 IMG_9932
2. specjalista SM Karol Łażewski — Rejon służbowy Nr 2 / dzielnicowy/  kontakt – 695 726 834 lub telefon stacjonarny 89 762 98 75; 89 762 98 10
Osiedla  mieszkaniowe: Kolejowa, Limanowskiego, Leśna, Zatorze, Kętrzyńska, Warmińska, Piłsudskiego oraz inne ulice położone w tym rejonie, który jest ograniczony następującymi ulicami: tory kolejowe od  budynku dworca kolejowego, Drzewna, kładka na rzece Łynie, Kolejowa, Kajki, Limanowskiego, Lasek TPD przy ulicy Leśnej, Nowy Cmentarz, Osiedle Zatorze, Przemysłowa, Stary Cmentarz, Kętrzyńska do końca miasta, jeziorko Mleczarskie, Jana Pawła II, Wajdy, Piłsudskiego do Curie Skłodowskiej, Witosa wraz z garażami, do rzeki Suszyca.
3. st. inspektor SM Grzegorz Jarzynka  Rejon służbowy Nr 3/ dzielnicowy / kontakt – 663 770 858  lub telefon stacjonarny 89 762 98 75; 89 762 98 10
Osiedla mieszkaniowe na Działkach ,Szymanowskiego, Nowowiejskiego, Bema, Sikorskiego, Chilmanowicza, Wyszyńskiego oraz inne ulice położone w tym rejonie, który jest ograniczony następującymi ulicami: Gdańska / do końca miasta/ wraz z terenami przyległymi do lustra rzeki Łyny, Wyszyńskiego wraz ze Szpitalem Powiatowym, Armii Krajowej, Jarkowo tereny Gminy Miejskiej, Bema do końca miasta wraz z Elewatorami, Wiejska do końca miasta wraz z Ogrodami Działkowymi, Nowowiejskiego do końca miasta, Żeromskiego do końca miasta, Stadion Miejski, Lasek TPD przy Stadionie Miejskim oraz teren do torów kolejowych przy ulicy Wiejskiej.
IMG_9927
4. Inspektor SM Rafał Jaroszewski — Rejon służbowy Nr 4 / dzielnicowy / kontakt – 663 770 858 lub telefon stacjonarny 89 762 98 75; 89 762 98 10
Osiedla mieszkaniowe na Boh. Warszawy. Warszawskiej, Poniatowskiego, Paderewskiego oraz inne ulice położone w tym rejonie, który jest ograniczony następującymi ulicami: Curii Skłodowskiej/ od ronda 20 BZ / Witosa do rzeki Suszyca, Słoneczna, Warszawska do końca miasta, Andersa do końca miasta, Mickiewicza, Struga do poligonu wojskowego, Słowackiego, Paderewskiego od skrzyżowania /Nad Łyną- Paderewskiego/ do sygnalizacji świetlnej przy restauracji Zacisze.