Straż Miejska

Udostępnij na:

IMG_9937

Komendant Straży Miejskiej w Bartoszycach – Jerzy Szostak

  urzęduje w dni robocze poniedziałek -piątek w godz. 8.00-16.00
w budynku Urzędu Miasta / wejście od ul. Kętrzyńskiej – parter /.

Komendant Straży Miejskiej kieruje Strażą Miejską oraz Monitoringiem Miejskim, który funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie – zgodne z prawem Straży Miejskiej oraz Monitoringu Miejskiego / w oparciu o ustawę o Strażach Gminnych z dn. 29 sierpnia 1997 roku z póż. zmian/.

Kontakt tel. 603 77 14 21 lub stacjonarny 89 762 98 74, e-mail: jerzyszostak@bartoszyce.pl oraz tel. na Monitoring Miejski-89 762 98 64 w godz. 6.00 – 14.00, zaś gdy są obecne obie operatorki monitoringu to można zgłaszać interwencje dotyczące łamania porządku do godz. 20.00 w dni robocze oraz w sobotę od godz. 20.00 do 4.oo.

Wykaz strażników miejskich z podziałem na rejony służbowe

REJON SŁUŻBOWY  NR 1
inspektor Straży Miejskiej Krzysztof Krasnowski.
Kontakt telefoniczny 695 726  832
oraz telefon stacjonarny  89 762 98 76.

Rejon Służbowy Nr 1 to Centrum Miasta Bartoszyce, które jest   ograniczone następującymi ulicami, a mianowicie: Boh. Warszawy /sygnalizacja  świetlna/, wzdłuż ulicy Boh. Warszawy /prawa strona/ w  kierunku granicy państwa, most kołowy na rzece Łyna, prawa strona rzeki Łyny, most kolejowy na rzece Łyna, Orzeszkowa,/ do torów kolejowych, Plac Dworcowy wraz z tunelem i budynkiem dworca, Konopnicka- skrzyżowanie  z  Kętrzyńską, Boh. Warszawy od ronda Solidarności do ronda 20 BZ Boh. Warszawy /prawa  strona/ od ronda 20BZ do skrzyżowania Boh. Warszawy z Warszawską i Poniatowskiego.

 IMG_9932
REJON SŁUŻBOWY  NR 2
specjalista Straży Miejskiej Karol Łażewski.
Kontakt telefoniczny 695 726 834
oraz telefon stacjonarny 89 762 98 10.

Rejon Służbowy  Nr 2 to Zatorze oraz Nowe osiedle domków jednorodzinnych przy Poprzecznej,  który jest ograniczony następującymi ulicami: Drzewna od wiaduktu kolejowego do rzeki  Łyny, Kajki, Kolejowa /wraz torami kolejowymi/, laskiem TPD, Nowym i Starym cmentarzem, Osiedlem Domów jednorodzinnych przy Porzecznej, Przemysłowa, Kętrzyńska do końca miasta i do skrzyżowania z Konopnicką, Jeziorko Mleczarskie do ulicy Wańkowicza, Jana  Pawła II  do skrzyżowania z rondem 20 BZ oraz cała ulica Warmińska.

REJON SŁUŻBOWY  NR 3
inspektor Straży Miejskiej Grzegorz Jarzynka.
Kontakt telefoniczny 663 770 858
oraz telefon stacjonarny 89 762 98 76.

Rejon Służbowy  Nr 3 to tzw. Działki oraz Osiedle Szymanowskiego i Sikorskiego, które są ograniczone następującymi   ulicami: Plac Grunwaldzki, Prusa /lewy brzeg rzeki Łyny, aż do stadionu   miejskiego/ Całe Osiedle Działki, Żeromskiego i Nowowiejskiego do końca miasta, Wiejska do granic miasta wraz z  ogrodami działkowymi „Dabrowa”, Szymanowskiego i Nowowiejskiego /osiedle  budynków  wielorodzinnych/, Bema/lewa strona rzeki Łyny do skrzyżowania  ulic: Gdańska/ Sikorskiego, Prawa strona ulicy  Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej w Jarkowie oraz ulica Bema do końca miasta.

IMG_9927
REJON SŁUŻBOWY  NR 4
inspektor Straży Miejskiej Rafał  Jaroszewski.
Kontakt telefoniczny 663 770 858
oraz stacjonarny 89 762 98 10.

Rejon służbowy Nr 4 to następujące osiedla: Piłsudskiego, Boh. Warszawy, Warszawska, Słowackiego, Zakole i Poniatowskiego, który jest ograniczony następującymi ulicami: Jana Pawła II od skrzyżowania Kętrzyńskiej z Jeziorkiem Miejskim do ronda 20 BZ ,   Wańkowicza, Wajdy, Słoneczna, Andersa, Wojska Polskiego, Struga, Gosiewskiego, Słowackiego, Krótka, Warszawy od ronda 20 BZ do skrzyżowania ulic: Boh. Warszawy, Warszawska, Poniatowskiego /prawa  strona w kierunku Kętrzyna /Poniatowskiego/ lewa strona w kierunku  rzeki Łyny – do lustra rzeki Łyny. 

REJON SŁUŻBOWY  NR 5
aplikant Straży Miejskiej Katarzyna Sydor.
Kontakt telefoniczny  695726834
oraz stacjonarny 
89 762 98 10.

Rejon służbowy Nr 5 to następujące osiedla mieszkaniowe: Poniatowskiego, Turkowskiego, Paderewskiego, Nad Łyną, Ogrodowa, Okrzei, Wyszyńskiego, Chilmanowicza i Sikorskiego, który jest ograniczony następującymi ulicami : Boh. Warszawy /lewa strona/, aż do starego mostu na rzece Łynie, wraz z posesjami położonymi  pomiędzy ulicą Bema /sygnalizacja świetlna/ do ulicy Okrzei, Ogrody Działkowe Nad Łyną, Kładka na Łynie łącząca osiedle Nad Łyną z Wyszyńskiego, Gdańska do końca miasta, oraz od skrzyżowania Gdańska/Sikorskiego. Ponadto tereny oddzielone ul. Nad Łyną, Paderewskiego i Poniatowskiego do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną/ Warszawska- Boh. Warszawy.