Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Adres:

ul. Mazurska 5, 11-200 Bartoszyce

Kontakt

Komórka: 602 466 522

E-mail: Wyślij E-mail

WWW: Strona internetowa

Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach, zgodnie z Decyzją MNiSW z dnia 31.07.2014 r., posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku pedagogika na poziomie studiów I stopnia. Swoją działalność rozpoczął wraz z rokiem akademickim 2014/2015. Rekrutacja prowadzona jest w okresie zimowym i letnim, a semestry uruchamiane są od marca i października każdego roku. Trwają prace nad uruchomieniem kolejnych kierunków studiów.

Specjalności dostępne na kierunku pedagogika:

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką

Edukacja europejska

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Edukacja dorosłych i gerontologia

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika penitencjarna

Pedagogika pracy – coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wojskowa

Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Terapia zajęciowa