Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”

Domyślna fotografia Bartoszyc

Adres:

ul. Gdańska 2

Prezes/Przewodnicząca: Grażyna Mażur