Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania “Kałyna”

Domyślna fotografia Bartoszyc

Adres:

ul. Leśna 1 

Kontakt

Telefon: (089) 762 18 30

Prezes/Przewodniczący: Krystyna Duda