Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Domyślna fotografia Bartoszyc

Adres:

ul.Boh. Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce

HISTORIA SZKOŁY

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 17 października 1972 r. Było to Państwowe Gimnazjum Męskie, przy ówczesnej ulicy Sątoczeńskiej w nowo wybudowanym gmachu. Pierwszym dyrektorem został dr Alfred Schottemuller. W 1876 r. do szkoły uczęszczało 300 uczniów, z tego aż 168 nie pochodziło z Bartoszyc.
Księgozbiór biblioteki szkolnej powstał ze składek mieszczaństwa miast warmińskich.
Po zakończeniu II wojny św. mieszkańcy Bartoszyc wystosowali petycję do Kuratorium z prośbą o utworzenie gimnazjum ogólnokształcącego.
1 grudnia 1946 r. rozpoczęły sie zajęcia w Bartoszyckim Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym, dyrektorem został Adam Koniewicz.
Natomiast w roku szkolnym 1948/49 gimnazjum przejęło nową strukturę organizacyjną Szkoły Ogólnokształcacej Stopnia Podstawowego i Licealnego – szkoła Jedenastoletnia. Od roku szkolnego 1960/61 – Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach, od 18 czerwca – imienia Stefana Żeroskiego. W styczniu 1976 r. na bazie liceum powstał Zespół Szkół :

– Liceum Ogólnokształcace im. St. Żeromskiego,
– Liceum Ogólnokształcące dla Pracujacych,
– Średnie Studium Zawodowe
( kierunek społeczno-prawny ).

We wrześniu 1979 r. Liceum Ogólnokształcące stało się samodzielną jednostką budżetową. Od 1984 do 1992 r. dyrektorowi liceum podporządkowano inną samodzielną jednostkę budżetową – Medyczne Liceum Zawodowe.