Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Domyślna fotografia Bartoszyc

Adres:

ul. Ogrodowa 1A, 11-200 Bartoszyce

Kontakt

Komórka: 664 483 424

WWW: Strona internetowa

Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej,psychicznej i fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych