INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BARTOSZYCACH z dnia 12.09.2018 r. O składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bartoszycach, jej siedzibie oraz pełnionych dyżurach w związku z wyborami [...]

Więcej

Obwieszczenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – wybory do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Treść obwieszczenia        

Więcej

Obwieszczenie Starosty Powiatu Bartoszyckiego – wybory do Rady Powiatu Bartoszyckiego Treść obwieszczenia    

Więcej

Informacja Dyrektora Delegatury ws. zgłaszania komitetów wyborczych Treść informacji

Więcej

Informacja! Dyrektora Delegatury w Elblągu Uprzejmie informuję, że w sobotę 25 sierpnia 2018 r. w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu będzie pełniony będzie dyżur w godzinach 8.00 do [...]

Więcej

Druki zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych druk zgłoszenia kandydatów do OKW ds. przeprowadzenia głosowania druk zgłoszenia kandydatów do OKW ds. ustalenia wyników [...]

Więcej
24.08 2018

Kalendarz wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, [...]

Więcej