Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach – etap I” w ramach Osi Priorytetowej I – „Inteligentna Gospodarka Warmii i [...]

Więcej