rpo-wim (1)

Gmina Miejska Bartoszyce działając poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w partnerstwie z SION w Bartoszycach, uczestniczy w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego [...]

Więcej

Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miejskiej Bartoszyce” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność [...]

Więcej

Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach – etap I” w ramach Osi Priorytetowej I – „Inteligentna Gospodarka Warmii i [...]

Więcej