Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) oraz na stronach [...]

Więcej

Burmistrz miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach [...]

Więcej

Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Rynkowej w Bartoszycach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. załącznik do komunikatu

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II) piętro wywieszony został w dniach od 12.11.2019r. do 03.12.2019r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Wykaz nieruchomości przy ul. Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie usług – Protetyki [...]

Więcej

Wykaz nieruchomości przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach, przeznaczony do oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia ,, SAPERE AUDE” w Bartoszycach. załącznik do komunikatu  

Więcej

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach [...]

Więcej

Do dnia 29 listopada 2019 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać Radzie Miasta w Bartoszycach kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Bartoszycach, na kadencję 2020 – 2023. Więcej informacji pod [...]

Więcej

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach [...]

Więcej