Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne „Możliwości wsparcia przedsiębiorców w okresie programowania 2007-2013 [...]

Więcej

Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19.10.2012 r. w Bartoszycach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacjib Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych [...]

Więcej

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia, której Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powierzył realizację części osi [...]

Więcej

Wyniki konkursu w sprawie wyboru dziennego opiekuna nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Bartoszyce.

Więcej

W terminie od 4 września 2012r. do 20 września 2012 r. Rodzice ubiegający się o zapewnienie opieki sprawowanej w formie dziennego opiekuna nad dziećmi w wieku do lat 3, zobowiązani są do złożenia [...]

Więcej

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych w dniach 10 – 14 września 2012 r. prowadzone będą szczepienia lisów wolno [...]

Więcej

Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna.

Więcej

Rekrutacja na pomocnicze stanowisko pracy – pomoc administracyjna ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta. Więcej informacji pod adresem: Link

Więcej