Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 29.01.2019 r. do 19.02.2019 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych w Stacji Uzdatniania Wody, w dniu 08.01.2019 r. od godziny [...]

Więcej

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bartoszyce do roku 2020 Program Ochrony Środowiska – Miasto Bartoszyce Treść uchwały

Więcej

Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Orzeszkowej w Bartoszycach, przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Wykaz

Więcej

Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. załącznik do komunikatu      

Więcej

Załączniki: załącznik nr 1 załącznik nr 2   http://bip.bartoszyce.pl/222/Oceny_oddzialywania_na_srodowisko/  

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 20.12.2018 r. do dnia 09.01.2019 r. wykaz. [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 20.12.2018r. do dnia 09.01.2019r wykaz. [...]

Więcej

Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wyboru dziennego opiekuna. Treść ogłoszenia Treść zarządzenia

Więcej