Dla niektórych z Państwa może to oznaczać konieczność dokupienia dekodera lub dostosowania sprzętu w inny sposób, by odbierać telewizję cyfrową. Dotyczy to przede wszystkim użytkowników, którzy [...]

Więcej

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP. Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności [...]

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm./ z w o ł u j ę XXVIII sesję Rady Miasta Bartoszyce z [...]

Więcej

Warmińsko- Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 22 – 26 kwietnia 2013 roku, na terenie woj. Warmiśńko-Mazurskiego, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno [...]

Więcej

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z.o.o. w Bartoszycach organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Zbiórka odbędzie się w dniach 3,10,17, 24 kwietnia 2013 r. w godz. [...]

Więcej

Mieszkańcy miasta Bartoszyce! W dniu 22.03.2013 r. (piątek) odbędzie się na terenie miasta Bartoszyce odbiór odpadów gabarytowych. Rodzaje odpadów, które będą odbierane: meble tj. sofy, szafy, [...]

Więcej

Zachęcam do zapoznania się z założeniami funkcjonowania interaktywnej bazy instytucji otoczenia biznesu z województwa warmińsko-mazurskiego. Regionalnego Systemu Usług – Sieci InnoWaMa [...]

Więcej

Szanowni Przedsiębiorcy, Ośrodki Enterprise Europe Network działające przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie serdecznie [...]

Więcej

Zapraszamy naszych przedsiębiorców do wzięcia udziału w dniach 14-16 marzec w międzynarodowych targach budowlanych FASAD 2013 w Kaliningradzie. Targi dotyczyć będą takich towarów jak: drewno, [...]

Więcej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach zawiadamia, że zostaną uruchomione punkty wydawania druków i przyjmowania zeznań w następujących miejscowościach i dniach: – Górowo Iławeckie [...]

Więcej