Mieszkańcy miasta Bartoszyce! W dniu 22.03.2013 r. (piątek) odbędzie się na terenie miasta Bartoszyce odbiór odpadów gabarytowych. Rodzaje odpadów, które będą odbierane: meble tj. sofy, szafy, [...]

Więcej

Zachęcam do zapoznania się z założeniami funkcjonowania interaktywnej bazy instytucji otoczenia biznesu z województwa warmińsko-mazurskiego. Regionalnego Systemu Usług – Sieci InnoWaMa [...]

Więcej

Szanowni Przedsiębiorcy, Ośrodki Enterprise Europe Network działające przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie serdecznie [...]

Więcej

Zapraszamy naszych przedsiębiorców do wzięcia udziału w dniach 14-16 marzec w międzynarodowych targach budowlanych FASAD 2013 w Kaliningradzie. Targi dotyczyć będą takich towarów jak: drewno, [...]

Więcej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach zawiadamia, że zostaną uruchomione punkty wydawania druków i przyjmowania zeznań w następujących miejscowościach i dniach: – Górowo Iławeckie [...]

Więcej

Zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Bartoszyckiego na szkolenie w Bartoszycach realizowane w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”. Ogólne zagadnienia tematyczne: [...]

Więcej

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że w 2013 r. kontynuowane będzie działanie związane z usuwaniem azbestu, na te działania przeznaczono ponad 1,34 mln zł, z czego 552 tys. zł stanowią środki [...]

Więcej

Okręgi wyborcze Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę [...]

Więcej

Mieszkańcy miasta Bartoszyce! W dniu 14.12.2012 r. (piątek) odbędzie się na terenie miasta Bartoszyce odbiór odpadów gabarytowych. Rodzaje odpadów, które będą odbierane: meble tj. sofy, szafy, [...]

Więcej

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach informuje, iż w dniu 07.12.2012r. o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A odbędzie się Rejonowa [...]

Więcej