Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 22.07.2013 r. (poniedziałek) w Bartoszycach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych [...]

Więcej

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w dniu 23 lipca 2013 r. nastąpi wyłączenie sygnału analogowego z nadajnika Giżycko/Miłki. W związku z powyższym od tego dnia, na terenach powiatu [...]

Więcej

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Bartoszyc mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się w [...]

Więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach przekazuje informację o stwierdzeniu wystąpienia w dniu 21.06.2013r na terenie Białorusi w obwodzie grodzieńskim afrykańskiego pomoru świń. W związku z [...]

Więcej

Dla niektórych z Państwa może to oznaczać konieczność dokupienia dekodera lub dostosowania sprzętu w inny sposób, by odbierać telewizję cyfrową. Dotyczy to przede wszystkim użytkowników, którzy [...]

Więcej

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP. Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności [...]

Więcej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm./ z w o ł u j ę XXVIII sesję Rady Miasta Bartoszyce z [...]

Więcej

Warmińsko- Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 22 – 26 kwietnia 2013 roku, na terenie woj. Warmiśńko-Mazurskiego, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno [...]

Więcej

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z.o.o. w Bartoszycach organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Zbiórka odbędzie się w dniach 3,10,17, 24 kwietnia 2013 r. w godz. [...]

Więcej

Mieszkańcy miasta Bartoszyce! W dniu 22.03.2013 r. (piątek) odbędzie się na terenie miasta Bartoszyce odbiór odpadów gabarytowych. Rodzaje odpadów, które będą odbierane: meble tj. sofy, szafy, [...]

Więcej