W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.) oraz z rozpoczęciem okresu grzewczego, Burmistrz [...]

Więcej

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Zbiórka organizowana jest w dniach 2, 9, 16, 23, 30 października [...]

Więcej

W dniu 23.10.2013 r. (środa) odbędzie się na terenie miasta Bartoszyce odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Więcej

Warmińsko — Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 23 – 27 września 2013 r. na terenie tutejszego województwa prowadzone [...]

Więcej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11 d ust. 5 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze [...]

Więcej

Zasady i tryb wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych w 2013r. w kwotach wyższych niż 20 tys. zł Zasady zostały określone przez Ministerstwo [...]

Więcej

Ogłoszenie o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „PAX” w trybie art. [...]

Więcej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 22.07.2013 r. (poniedziałek) w Bartoszycach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych [...]

Więcej

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w dniu 23 lipca 2013 r. nastąpi wyłączenie sygnału analogowego z nadajnika Giżycko/Miłki. W związku z powyższym od tego dnia, na terenach powiatu [...]

Więcej

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Bartoszyc mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się w [...]

Więcej