Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy ELEWARR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa Oddział Spółki w Malborku ul. Daleka [...]

Więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 03.04.2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. [...]

Więcej

Uprzejmie informuję o możliwości odpracowania długu z tytułu zaległego czynszu za lokale komunalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza [...]

Więcej

Uwaga! 100tys. butelek z podrabianym spirytusem trafiło na polskie targowiska, do restauracji i pubów! Może się w nich czaić śmierć! Izba Celna w Łodzi rozbiła właśnie potężny gang zajmujący się [...]

Więcej

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. [...]

Więcej

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.) oraz z rozpoczęciem okresu grzewczego, Burmistrz [...]

Więcej

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Zbiórka organizowana jest w dniach 2, 9, 16, 23, 30 października [...]

Więcej

W dniu 23.10.2013 r. (środa) odbędzie się na terenie miasta Bartoszyce odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Więcej

Warmińsko — Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 23 – 27 września 2013 r. na terenie tutejszego województwa prowadzone [...]

Więcej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11 d ust. 5 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze [...]

Więcej