Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna.

Więcej

Rekrutacja na pomocnicze stanowisko pracy – pomoc administracyjna ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta. Więcej informacji pod adresem: Link

Więcej