Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bartoszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Treść ogłoszenia Załączniki do ogłoszenia

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 14.02.2017 r. do 07.03.2017 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Komunikat w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Szanowni Państwo, przypominam, iż obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...]

Więcej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece [...]

Więcej

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działek położonych przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach, przeznaczonej pod zabudowę usługowo-handlową i gastronomiczną. [...]

Więcej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach pod zabudowę usługowo – rzemieślniczą Ogłoszenie o przetargu 2017 II Regulamin Przetargu 2017 II mapa

Więcej

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działek położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, przeznaczonych pod zabudowę garażami. Regulamin Przetargu 2017 II [...]

Więcej

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 24.01.2017 r. do 14.02.2017 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 16.01.2017 r. do 06.02.2017 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej