Ogłoszenie o przetargu Regulamin I przetargu ustnego nieograniczonego

Więcej

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ na wniosek Burmistrza Miasta złożony w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o [...]

Więcej

Wkrótce trafi ona również do skrzynek pocztowych członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Budowlani”.

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) oraz na stronach www.bip.bartoszyce.pl i www.bartoszyce.pl wywieszony został [...]

Więcej

Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach      

Więcej