Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 polegającej na budowie ścieżki rowerowej na długości zatoki autobusowej od skrzyżowania z ulicą Strefową w Bartoszycach w ramach [...]

Więcej

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu “Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami [...]

Więcej

Informujemy, iż na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 24.09.2014r do 15.10.2014r wykaz [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 19.09.2014r do 10.10.2014r wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 16-21 września 2014 roku, na terenie tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących [...]

Więcej

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach [...]

Więcej

Informujemy, iż 17 września 2014 r. jest najbliższy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenów zamieszkałych w mieście Bartoszyce.

Więcej

Treść zawiadomienia dostępna jest na stronie biuletynu informacji publicznej pod adresem: Kliknij aby przejść do zawiadomienia

Więcej

W dniu 10.06.2014 r. do Urzędu Miasta Bartoszyce wpłynęła oferta złożona przez Bartoszyckie Stowarzyszenie na Rzecz Honorowego Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Dawców Organów RUBIN na [...]

Więcej