Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 08.01.2015r do 29.01.2015 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, przeznaczonych pod zabudowę usługowo-handlową.

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) wywieszony został w dniach 23.12.2014r do 13.01.2015r wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) wywieszony został w dniach 23.12.2014r do 13.01.2015r wykaz nieruchomości [...]

Więcej

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Grota Roweckiego 7/12 w Bartoszycach.

Więcej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2014 r. Urząd Miasta Bartoszyce  będzie nieczynny. Dzień wolny w dniu 24 grudnia 2014 r. został wprowadzony dla pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce na [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) wywieszony został w dniach 05.12.2014r do 26.12.2014r wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko — Mazurskiego dotyczące wydania decyzji Nr 18/14 z dnia 01 grudnia 2014 r., zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi [...]

Więcej

Informujemy, iż 10 grudnia 2014 r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenów zamieszkałych w mieście Bartoszyce. Aby odpady wielkogabarytowe zostały w podanym terminie od Państwa [...]

Więcej

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 polegającej na budowie ścieżki rowerowej na długości zatoki autobusowej od skrzyżowania z ulicą Strefową w Bartoszycach w ramach [...]

Więcej