W dniu 15.05.2014 r. do Urzędu Miasta Bartoszyce wpłynęła oferta złożona przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach na realizację zadania publicznego [...]

Więcej

Treść zawiadomienia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce w dziale ochrona środowiska. Kliknij aby przejść do strony

Więcej

„Budowia sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny o pojemności 6400 litrów każdy wraz z instalacją gazową i przyłączem do suszarni zbożowej nr 1 i pieca centralnego ogrzewania oraz budowie [...]

Więcej
wylozenie_szczepionek_przeciwko_wsciekliznie_u_lisow

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 25-30 kwietnia 2014 roku, na terenie tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących [...]

Więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy ELEWARR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa Oddział Spółki w Malborku ul. Daleka [...]

Więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 03.04.2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. [...]

Więcej

Uprzejmie informuję o możliwości odpracowania długu z tytułu zaległego czynszu za lokale komunalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza [...]

Więcej
fot. Straż Graniczna

Uwaga! 100tys. butelek z podrabianym spirytusem trafiło na polskie targowiska, do restauracji i pubów! Może się w nich czaić śmierć! Izba Celna w Łodzi rozbiła właśnie potężny gang zajmujący się [...]

Więcej