Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, położonej przy ul. Generała Sikorskiego w Bartoszycach, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu, pod zabudowę [...]

Więcej

Wykaz nieruchomości  położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste pod budowę garaży. Mapa Wykaz  

Więcej

Ogłoszenie o I przetargu  ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną, składową, magazynową. SKM ul. [...]

Więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej przy ul. Leśnej w Bartoszycach, przeznaczonej pod budowę kaplicy. SKM ul. Leśna mapa SKM ul. Leśna ogłoszenie SKM ul. [...]

Więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach, przeznaczonej pod zabudowę usługowo – handlową. SKM ul. Gdańska ogłoszenie [...]

Więcej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach, przeznaczonej do zamiany. SKM zamiana

Więcej

Wykaz nieruchomości  położonej przy ul. Kowali w Bartoszycach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. SKM ul. Kowali

Więcej

Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Nad Łyną w Bartoszycach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. SKM ul. Nad Łyną

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 25.08.2017 r. do 15.09.2017 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej