Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę usługowo – rzemieślniczą. mapa wykaz

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 26.10.2017 r. do 16.11.2017 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, przeznaczonych pod budowę garaży. Ogłoszenie o przetargu [...]

Więcej

Wykaz stanowisk przeznaczonych do II przetargu na oddanie w dzierżawę stanowisk handlowych w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych SKM c280 (W17102408510

Więcej
informacja-ulice

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Bartoszyce podjęła Uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Bartoszyce, które będą obowiązywały od 27.10.2017 [...]

Więcej

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że w dniach 23.10.2017 r. do 21.11.2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce, Protokół [...]

Więcej

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę część działki położonej przy ul. Generała Sikorskiego w Bartoszycach przeznaczonej pod budowę boksu garażowego. Ogłoszenie Sikorskiego [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 09.10.2017 r. do 30.10.2017 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 22.09.2017r do 13.10.2017r wykaz nieruchomości [...]

Więcej