Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach [...]

Więcej

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 21.03.2017 r. do 11.04.2017 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 13.03.2017 r. do 03.04.2017 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach Treść zarządzenia

Więcej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach. Treść zarządzenia

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 28.02.2017 r. do dnia 21.03.2017 r. wykaz [...]

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 14.02.2017 r. do 07.03.2017 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bartoszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Treść ogłoszenia Załączniki do ogłoszenia

Więcej

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 14.02.2017 r. do 07.03.2017 r. wykaz nieruchomości [...]

Więcej