11 czerwca w zabytkowej Bramie Lidzbarskiej podpisano porozumienie dotyczące dofinansowania projektu “Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na [...]

Więcej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w związku z rewitalizacją Starego Miasta zamknięta zostanie ul. Starzyńskiego.

Więcej

11 kwietnia odbędzie się pierwsze spotkanie związane z kontynuacją rewitalizacji starego miasta. W spotkaniu tym uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Miasta i wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót [...]

Więcej

Został uruchomiony przejazd ul. Bema. Natomiast ul. Mazurska i ul. Cicha są ulicami jednokierunkowymi. Kierowców oraz przechodniów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste [...]

Więcej

W połowie października 2018 r. Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka COWIK w Bartoszycach rozpoczęła realizację projektu pn. „Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach”. Zadanie, w [...]

Więcej

Zakład Usług Komunalnych jest w trakcie wykonywania prac umożliwiających przejazd przy Bramie Lidzbarskiej do ul. Szewców (przy kiosku ruchu). Do końca tygodnia otwarty zostanie dojazd do ul. [...]

Więcej

25 października 2018 r. Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski podpisał umowę na budowę targowiska oraz zagospodarowanie terenu w zakresie utwardzenia nawierzchni, wykonanie zadaszenia nad [...]

Więcej

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zerwania umowy na realizację inwestycji “Rewitalizacja Starego Miasta – etap I” i zdarzeniami poprzedzającymi ten fakt informujemy, że [...]

Więcej

26 października 2018 r. na starówce odbyło się spotkanie w sprawie rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczył Kierownik Budowy, Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Bartoszyce. [...]

Więcej