Dofinansowanie 50 000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowej [...]

Więcej

Dofinansowanie 50 000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowej [...]

Więcej

Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty [...]

Więcej

Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty projektu: Zakres [...]

Więcej

Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty projektu: Zakres [...]

Więcej

Projekt “Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach” w ramach Osi Priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich [...]

Więcej

Projekt “Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach” w ramach Osi Priorytetowej XI – Włączenie społeczne Działania 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości [...]

Więcej

Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty projektu: Zakres [...]

Więcej

  Podstawowe informacje o projekcie Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty [...]

Więcej

Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty projektu: Zakres [...]

Więcej