Projekt “Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach” w ramach Osi Priorytetowej XI – Włączenie społeczne Działania 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości [...]

Więcej

Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty projektu: Zakres [...]

Więcej

  Podstawowe informacje o projekcie Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty [...]

Więcej

Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty projektu: Zakres [...]

Więcej

28 sierpnia 2020 roku wpisał się w historie Miasta jako dzień, w którym spełniły się marzenia mieszkańców, do użytkowania została oddana Hala Widowiskowo-Sportowa. Obiekt sportowy długo [...]

Więcej

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków, które otrzymają wsparcie w ramach rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, w łącznej kwocie [...]

Więcej

Informujemy, że od 20 lipca 2020 r. na ul. Poniatowskiego w Bartoszycach wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Zmiany spowodowane są budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz [...]

Więcej

Trwają intensywne prace związane z oddaniem do użytku nowej hali widowiskowo-sportowej, która powstaje u zbiegu ulic Korczaka oraz Słowackiego w Bartoszycach. Wykonawca inwestycji zakończył [...]

Więcej

26 maj 2020r. oddano do użytkowania przebudowany odcinek ulicy Jeziornej. Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej wraz z wjazdami na posesję oraz kanalizację deszczową, sanitarną i [...]

Więcej

Trwają prace związane z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie. Wykonawca robót poinformował o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu [...]

Więcej