Gmina Miejska Bartoszyce, działając poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, pozyskała na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu [...]

Więcej

Na początku sierpnia Gmina Miejska Bartoszyce złożyła wniosek o wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość wnioskowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania [...]

Więcej

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego o charakterze socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą. Dofinansowanie w kwocie 937 025,15 zł. otrzymano z Banku Gospodarstwa [...]

Więcej

Dofinansowanie 50 000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowej [...]

Więcej

Dofinansowanie 50 000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowej [...]

Więcej

Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty [...]

Więcej

Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty projektu: Zakres [...]

Więcej

Podstawowe informacje o projekcie: Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej na terenie Miasta Bartoszyce. Efekty projektu: Zakres [...]

Więcej

Projekt “Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach” w ramach Osi Priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich [...]

Więcej