Kościół w Łabędniku

Adres:

Jest kościołem gotyckim. Zbudowano go najprawdopodobniej w wieku XIV. Korpus kościoła od południa zakończony jest kruchtą ze szczytem schodkowym, od północy zaś kaplicą grobową von Groebenów, krytą kopulastym dachem blaszanym, dobudowaną w XIX wieku. W partiach dolnych za budulec posłużyły polne kamienie, w partiach górnych cegła. Jest to kościół orientowany, salowy, bez wydzielonego prezbiterium, z wieżą po stronie zachodniej, do połowy wbudowaną w korpus kościoła. W niszy pod muszlą stoi na cokole z herbem i konsolami naturalnej wielkości w zbroi i peruce pomnik Fryderyka von Groebena.

Ołtarz przykryto dachem siodłowym, poprzecznym do osi budynku. Ołtarz główny odnowiono w roku 1871. Ambona pochodzi z roku 1649, stalle z przełomu XVII i XVIII stulecia.

Źródło: www.bartoszyce.ug.gov.pl