Nieodpłatna zbiórka odpadów gabarytowych z posesji prywatnych

Udostępnij na:

Mieszkańcy miasta Bartoszyce! W dniu 14.12.2012 r. (piątek) odbędzie się na terenie miasta Bartoszyce odbiór odpadów gabarytowych.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

  • meble tj. sofy, szafy, łóżka, tapczany, krzesła

Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane:

  • wykładziny
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • okna
  • szkła okienne

Odpady należy ustawić przed posesją w pasie drogowym (w żadnym wypadku na posesji!). Odpady nie wystawione w terminie nie będą zabierane.

UWAGA!
Firmy odbiorą odpady od osób fizycznych na podstawie zawartych umów (nie będą odbierane od osób, które nie posiadają umowy, zawiesiły jej wykonanie lub zalegają z opłatą)

Grafiki określające datę odbioru odpadów wielkogabarytowych w sekcji załączniki.