Zmarł ,,Honorowy Obywatel Miasta Bartoszyce” Friedrich Wilhelm von der Groeben

Udostępnij na:

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 10 stycznia 2015 r. w wieku 78 lat w Ratingen w Niemczech zmarł ,,Honorowy Obywatel Miasta Bartoszyce” Friedrich Wilhelm von der Groeben.

Friedrich Wilhelm von der Groeben urodził się 26 lutego 1936 r. w Spurglach koło Bartoszyc. Był mieszkańcem przedwojennego powiatu bartoszyckiego. Od wczesnego dzieciństwa związany z Ziemią Bartoszycką. Obywatel dwóch ojczyzn, Polski i Niemiec.

Jego zaangażowanie w pomyślność naszej ziemi i jej mieszkańców, było odruchem Jego głębokiej miłości do ziemi ojczystej Jego i jego wielowiekowej rodziny von der Groeben. Friedrich Wilhelm von der Groeben ma wielkie zasługi w dziele niesienia pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ziemi Bartoszyckiej oraz wielkie zaangażowanie całej swojej rodziny w pomocy finansowej renowacji kościoła w Łabędniku, pomocy socjalnej dla szpitala, szkół, Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej. Dał się poznać, jako Człowiek Wielkiego Serca.

Efektem jego osobistego zaangażowania jako Rycerza zakonu Joannitów było uruchomienie w dniu 8 września 2004 r. dwunastej w Polsce, Północno – Wschodniej Stacji Socjalnej Joannitów w Bartoszycach, która od 11 lat udziela pomocy humanitarnej mieszkańcom Ziemi Bartoszyckiej. Bartoszyce uznawał za swój drugi dom, co bardzo często podkreślał i powtarzał. Zaangażowany do końca w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym z terenu miasta, gminy i powiatu. Nigdy nie był obojętny na ich problemy.

Doceniając to zaangażowanie, działająca z upoważnienia mieszkańców, Rada Miasta Bartoszyce nadała Uchwałą nr XLVII/277/2006 z dnia 18 maja 2006 r. HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA BARTOSZYCE, człowiekowi, który niezależnie od przynależności narodowościowej pielęgnował z wielką konsekwencją umiłowanie ziemi ojczystej, swojej i swoich przodków, angażując się w niesienie pomocy współczesnym mieszkańcom bez żadnych uprzedzeń zgodnie z duchem zjednoczonej Europy.

Swoją postawą życiową pozostawił w naszych sercach trwałe wspomnienie człowieka prawego, wrażliwego, rozważnego, na którego zawsze można było liczyć, który wychodził naprzeciw oczekiwaniom poczucia akceptacji i bezpieczeństwa. W swoim życiu kierował się najwyższymi wartościami, przepełnionymi wielkim humanitaryzmem w stosunkach międzyludzkich.

Wszyscy byliśmy pod wpływem ogromu pozytywnej energii i życzliwości, jakiej doświadczyliśmy od Pana Friedricha Wilhelma von der Groeben . Świadomość tej bezpowrotnej straty potęguje żal i smutek wywołany rozstaniem z Nim.

Żegnamy wartościowego człowieka i Drogiego Przyjaciela, który zostanie daleko od drugiej Ojczyzny – Polski, tam w Ratingen. Wierzymy głęboko, że pomimo odległości dzielącej nasze kraje, Pan Friedrich Wilhelm pozostanie w naszych sercach jako osoba, która swoją życzliwością obejmowała wszystkich wokół siebie, bezinteresownie niosła pomoc najbardziej potrzebującym oraz była naszym prawdziwym przyjacielem.

Człowiekowi Wielkiemu przez swoje serce, skromność, gościnność oraz życzliwość dla ludzi, oddajemy dzisiaj hołd.                                                                                                                                                                                                                                Cześć Jego pamięci!