Jubileusz 10-lecia Stacji Socjalnej Johannitów i 20-lecia Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Miejskiego Pomocy Społecznej

Udostępnij na:

16 października br. w Bartoszycach obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia Stacji Socjalnej Johannitów oraz Jubileusz 20-lecia Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Miejskiego Pomocy Społecznej. Uroczystość była okazją do posumowania działalności obydwu instytucji, których funkcjonowanie odgrywa istotną rolę w życiu naszego miasta. W gronie uczestników, byli przedstawiciele Zakonu Johannitów w tym Honorowy Obywatel Miasta, dr Christian Meyl z Niemiec i Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, którym zawdzięczamy powstanie Stacji, i którzy od początku wspierają ją zarówno rzeczowo jak i finansowo. Nie zabrakło także reprezentantów Stowarzyszeń działających w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Obchody jubileuszu rozpoczęto bardzo wzruszającym spektaklem pt. „Na rozstaju dróg” w wykonaniu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach. W dalszej części, przedstawione zostały dwie prezentacje przybliżające i podsumowujące dekadę działalności Stacji Socjalnej Joannitów oraz dwie dekady partycypacji organizacji pozarządowych w wypełnianiu wielu ważnych zadań z obszaru pomocy społecznej.

Burmistrz, Krzysztof Nałęcz, podziękował Wszystkim za pracę i ogromne zaangażowanie na rzecz niesienia pomocy naszym Mieszkańcom na wielu płaszczyznach. W imieniu tych, którzy przez ten czas doświadczyli nieocenionej pomocy i własnym, Burmistrz wręczył na ręce reprezentantów Stowarzyszeń oraz zaproszonych gości, podziękowania i pamiątkowe medale.
O Jubilatach w kilku słowach….

Stacja socjalna Johannitów

Dzięki działalności Stacji Socjalnej Johannitów, do Bartoszyc trafiło kilkadziesiąt transportów wypełnionych sprzętem medycznym tj. łóżka, kule, wózki, chodziki itp. Szacunkowa wartość przekazanej pomocy od darczyńców wynosi niemal 5 mln złotych. Stacja od 10-ciu lat świadczy usługi na terenie miasta, gminy a także powiatu. Rocznie z jej pomocy korzysta od 4 do 5 tysięcy potrzebujących. Składają się na to wizyty domowe, wypożyczanie sprzętu medycznego czy przekazywanie środków opatrunkowych. Świadczeniem usług na co dzień zajmują się panie Alicja Paprocka oraz Bożena Warchoła zatrudnione w Stacji Socjalnej Johannitów. Siedziba Stacji mieście się w Przychodni Zdrowia przy ul. Marksa 10 (I piętro) w Bartoszycach.

Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej

Centrum w Bartoszycach działa w oparciu o Program Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej przyjętego uchwałą Rady Miasta Bartoszyce w 1994 r. Realizatorem Programu do dnia dzisiejszego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wśród zadań MCOPPS wymienić można inicjowanie i rozwijanie aktywności społecznej organizacji w rozwiązywaniu problemów społecznych. W Programie na chwilę obecną uczestniczy 14 organizacji, które przez 20 lat działalności zrzeszyły ponad 2500 osób. 13 z nich posiada swoją siedzibę w MOPS. W ramach Programu MCOPPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia organizacjom sale świetlicowe, rehabilitacyjne, udostępnia samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, zapewnia także dostęp do specjalistów z Poradni Konsultacyjno-Terapeutycznej. Dzięki temu organizacje partnerskie świadczyć mogą usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych (Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach i Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Bartoszycach), prowadzony jest Dom dla Bezdomnych na 45 miejsc (PKPS), prowadzone są zbiórki oraz rozdawnictwo żywności i odzieży (PCK i PKPS). Ważnym aspektem są także działania w obszarze reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz PKPS. Oprócz wymienionych, w ramach Centrum, działają również Stowarzyszenia:

 • Polskie Stowarzyszeniem Diabetyków – Zarząd Powiatowy w Bartoszycach,
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski – Zarząd w Bartoszycach,
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy z siedzibą w Bartoszycach,
 • Polski Związek Głuchych – Oddział Warmińsko – Mazurski – Koło terenowe w Bartoszycach,
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Bartoszycach,
 • Stowarzyszenie Amazonek w Bartoszycach,
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Zarząd Koła Miejsko – Gminnego w Bartoszycach,
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warmińsko – Mazurski – Koło w Bartoszycach,
 • Związek Sybiraków Koło w Bartoszycach,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i terapii Uzależnień „Źródło” w Bartoszycach,
 • Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego wieku,
 • Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Zarząd Koła Miejsko – Gminnego w Bartoszycach,
 • Stowarzyszenie 4 Strony Świata,
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska,
 • Komenda Hufca w Bartoszycach.

Swoją działalność w Centrum zawiesiło Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło Terenowe w Bartoszycach.