Miasto Bartoszyce wyróżnione podczas gali konkursu “Godni Naśladowania”

Udostępnij na:

10 września w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbyła się gala konkursu “Godni Naśladowania”. Jej organizatorem, już po raz jedenasty, była Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Samorządem Województwa. Podczas uroczystości wyróżnienie w Kategorii II (na najlepszą inicjatywę samorządu lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi) otrzymała Gmina Miejska Bartoszyce.

Tegoroczny konkurs prowadzony był w 7 kategoriach, nasze miasto w jednej z nich otrzymało wyróżnienie za najlepszą inicjatywę samorządu lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wyróżnienie dotyczyło partnerstwo Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Od stycznia do czerwca 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie, ukierunkowanym na aktywizację społeczną i zawodową bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Realizatorem przedmiotowego, innowacyjnego projektu pn. „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, była Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) z siedzibą w Warszawie, zaś Partnerami w realizacji przedsięwzięcia – Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz EUROSOZIAL e. V. Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej. Na rzecz wszystkich uczestniczących w projekcie osób kadra specjalistyczna PUP, MOPS i SION zrealizowała łącznie ponad 780 godz. usług. W okresie od lutego do czerwca 2013 r. większość z uczestników była również wspierana finansowo. Wielkość wypłaconych przez PUP, MOPS i SION wyniosła łącznie ok. 52 tys. zł.

Ideą konkursu “Godni Naśladowania” jest promowanie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych i ich reprezentacji oraz samorządu – w zakresie współpracy z III sektorem.