Seminarium azbestowe w Bartoszycach

Udostępnij na:

Federacja Zielonych GAJA zaprasza mieszkańców gmin z powiatu Bartoszyckiego, Lidzbarskiego i Kętrzyńskiego na bezpłatne seminarium.

“Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających AZBEST – możliwości i koszty”

Seminarium odbędzie się 24 czerwca 2014 r. w godz. 9:00-15:00 w Powiatowym Zespole Edukacji i Oświaty w Bartoszycach, ul. 11 listopada 7.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. liczba miejsc ograniczona. Każdy uczestnik seminarium otrzyma bezpłatne materiały informacyjne oraz promocyjne: broszurę informacyjną, torbę, komputerowa pamięć przenośna z nagranymi materiałami seminaryjnymi. Zapewniamy poczęstunek w formie przerwy kawowej oraz obiad.

 

Szczegółowe informacje i program na stronie: www.bezazbestu.eu