VI Europejski Tydzień„ Sportu dla Wszystkich w Bartoszycach

Udostępnij na:

W dniach 17 – 23 maja 2014 r. na terenie cał‚ego kraju organizowany bę™dzie VI Europejski Tydzień„ Sportu dla Wszystkich, 20 Sportowy Turniej Miast i Gmin 2014. Samorząd Miasta Bartoszyce kolejny rok z rzędu włą…cza się™ w organizację™ tego wydarzenia. Warunkiem uczestnictwa w 20. Sportowym Turnieju Miasta i Gmin 2014 jest udział‚ najwię™kszej liczby mieszkańców miasta w szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w tych dniach na terenie miasta.

W dniach 17-23 maja na terenie miasta Bartoszyce odbędzie się szereg imprez sportowo-rekreacyjnych, w których organizację™ włączyły się™ bartoszyckie jednostki oś›wiatowe, szkoły, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz jednostki organizacyjne Urzę™du Miasta Bartoszyce. Kalendarz imprez dostępny jest‚ na stronie bartoszyce.pl.

Jedną… z atrakcji tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich bę™dzie Test Coopera organizowany przez Urzą…d Miasta Bartoszyce, Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz UKS “Jedynka” Bartoszyce. Impreza odbędzie się™ 22 maja na Stadionie Miejskim w Bartoszycach w godz. od 12.00 do 18.00.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włą…czenia się w tegoroczne obchody jubileuszowego, 20. Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014!