Kurs dla kandydatów na klasyfikatora grzybów świeżych

Udostępnij na:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że w dniach 22-24.05,2014 r. w Karpicku koło Wolsztyna organizowany jest kurs dla kandydatów na klasyfikatora grzybów świeżych.

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. 2011 r., Nr 115, poz. 672).

Zgodnie z § 4. 1. ww. rozporządzenia grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach, pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone. Atest na grzyby wystawiany jest przez, osobę posiadającą uprawnienia klasyfikatora grzybów świeżych. Klasyfikator na miejscu sprzedaży ocenia grzyby, wydaje atest i nadzoruje ich sprzedaż.

Rozpoczęcie kursu nastąpi w dniu 22.05.2014 r. o godz. 12:00

Organizator:

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Montana”
Grand Tours, Handel -Turystyka, Zbigniew Gray
64-200 Wolsztyn Karpicko ni. Wczasowa 73, woj. wielkopolskie
tel. (68) 347-15-02
fax (tel.) (68) 384-38-51
e-mail: motel@motelmontana.pl

Koszt kursu:

650 zł (zakwaterowanie, wyżywienie, wykład, materiały szkoleniowe, egzamin)

Informacji dotyczących kursu udziela oraz zgłoszenia przyjmuje do dnia 19.05.2014 r :

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
Oddział Higieny żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Tel. (61) 8544-846
Fax. (61) 8544-812
E-mail: oddział.grzyboznawczy@wssepoznan.pl

Do dnia 19.05.2014 r. należy potwierdzić udział w kursie pod ww. nr telefonu, fax-u lub e-mailem.

Opłatę na kurs należy wpłacić na konto:

BS SIEDLEC 53 9660 0007 0011 6479 0200 0001
„Grand Tours” Handel-Turystyka 64-200 Wolsztyn, Karpicko, ul. Wczasowa 73,
z dopiskiem „Kurs klasyfikatora grzybów”.
Dowód wpłaty należy przedłożyć organizatorowi w dniu przyjazdu na kurs
lub dokonać wpłaty gotówkowej na miejscu w Ośrodku „Grand Tours”

Informujemy Państwa, że każdy z uczestników powinien posiadać nr PESEL i Nip.

fot. freeimages.com