Co nas łączy – co nas różni, czyli wielokulturowe warsztaty świąteczne

Udostępnij na:

Biblioteka kontynuując swój udział w projekcie „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, przeprowadziła pierwsze działanie dla mieszkańców powiatu bartoszyckiego,wśród których znaczne grono stanowili przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości niemieckiej oraz ukraińskiej.

Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych i otwarcie wspólnej wystawy , sprzyjały bliższemu poznaniu się uczestników, wymianie tajników oryginalnej twórczości, przekazywanej często w rodzinach od kilku pokoleń. Tradycje i zwyczaje obchodzenia niemieckich świąt Wielkanocnych, przybliżyła uczestnikom, podczas otwarcia wystawy, w dniu 5 kwietnia 2014 r. – Danuta Niewęgłowska, z Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic, a o Wielkanocy na Ukrainie opowiedział Dawid Lompa.

Działanie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach, w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczna w Galinach.

Projekt ma na celu wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną społeczność oraz wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań wielokulturowych, podejmowanych razem z przedstawicielami mniejszości.
Finansowany jest z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Wkład własny zapewniają Polsko-Amerykańska Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Biblioteka Narodowa Norwegii.