Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań własnych gminy

Udostępnij na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 03.04.2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie w zakresie sportu i zdrowia na rok 2014

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta Bartoszyce.

Kliknij aby przejść do strony