Powiatowy Komitet Społeczny „Razem z Ukrainą”

Udostępnij na:

Po tragicznych wydarzeniach jakie w ostatnim czasie miały miejsce na Ukrainie i w świetle ich następstw, społeczność Powiatu Bartoszyckiego zdecydowała się zareagować w celu niesienia pomocy potrzebującym sąsiadom.

Wskutek tego w dniu 20.02.2014 r. powstał wspólny komitet społeczny “Razem z Ukrainą”, zawiązany przez wszystkich przedstawicieli najwyższych szczebli lokalnych samorządów,  Zarząd Bartoszyckiego Koła Związku Ukraińców w Polsce oraz przez duchowieństwo i lokalnych działaczy.

Celem komitetu  jest organizacja i niesienie pomocy mieszkańcom Ukrainy, których dotknęła tragedia, jaka rozgrywała się w ostatnich dniach na naszych oczach.Działania Komitetu będą prowadzone poprzez organizowanie zbiórek publicznych, współpracę z samorządami, instytucjami administracji państwowej, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami powiatu.

Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do akcji w każdej możliwej formie.

Informacje na temat komitetu oraz jak można przyłączyć się do akcji można znaleźć na stronie:

www.razemzukraina.pl oraz https://www.facebook.com/zukraina