Zmodernizowany Basen Miejski

Udostępnij na:

W ubiegłym roku miasto Bartoszyce dostało dofinansowanie na rozbudowę basenu miejskiego przy ul. Limanowskiego na kwotę 4 954 824,28 zł. Do konkursu 02/10/4.2 w ramach Osi Priorytetowej – 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast z RPO WiM.
Modernizacja basenu przebiega bardzo sprawnie. Powstaje nowy budynek, w którym mają znaleźć się nowe szatnie, toalety, punkt gastronomiczny oraz punkt medyczny, na bazie istniejących pomieszczeń po modernizacji powstaną siłownia-fitness, przebieralnia, kasa oraz 2 sauny (sucha i parowa). W niecce basenowej powstaje ścianka działowa, która podzieli basen na część rekreacyjną i część sportową. Została także zamówiona nowoczesna zjeżdżalnia trójtorowa do naszego basenu o długości 12,28 m.
Więcej informacji na www.bosir.pl i na www.sport.bartoszyce.pl