Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych w Bartoszycach

Udostępnij na:

Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Regionalnego Programy Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tytuł projektu: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce”
Całkowita wartość projektu 1 694 736,64 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 931 355,14 zł

Bartoszyce otrzymały dofinansowanie w ramach projektu pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce” realizowanego w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Bartoszycach systemu monitorowania wizyjnego wybranych obszarów miasta z ulokowaniem centrum nadzoru w pomieszczeniach Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Bartoszyce oraz stanowiska nadzoru w Powiatowej Komendzie Policji. W ramach projektu powstanie:

 • centrum nadzoru systemu monitoringu zlokalizowany w Urzędzie Miasta – 1szt
 • stanowisko nadzoru w Powiatowej Komendzie Policji – 1szt
 • punkty kamerowe wyposażone w szybkoobrotowe oraz stacjonarne kamery – 16szt
 • stacje bazowe sieci WiMAX – 2szt
 • sieć transmisji radiowej WiMAX – 1szt

Sygnały wizyjne i sterujące pomiędzy punktami kamerowymi a centrum monitoringu będą przesyłane za pomocą radiowego systemu transmisji sygnału wideo. Z tego względu konieczna jest budowa niezbędnych elementów infrastruktury tj. konstrukcji do montażu anten na istniejących obiektach, przyłączy energetycznych, itp. W następnym etapie należy przeprowadzić instalacje i uruchomienie stacji bazowych WiMAX oraz instalacje i uruchomienie radiolinii. System będzie charakteryzował się możliwością rozbudowy o kolejne punkty kamerowe oraz stanowiska monitoringu. Jednym z najważniejszych punktów systemu monitoringu wizyjnego miasta jest centrum monitoringu, czyli tak zwana stacja monitorująca. Od właściwej organizacji tego miejsca, zarówno w sferze technicznej, jak i funkcjonalnej, zależy skuteczność działania monitoringu. Stacja monitorująca będzie ulokowana w budynku Urzędu Miasta.

Cyfrowy system monitoringu wizyjnego pozwala na dostęp do poszczególnych kamer oraz zapisów przez sieć komputerową. Umożliwia to stworzenie dodatkowego stanowiska operacyjnego w powiatowej komendzie policji, podczas gdy główne stanowisko znajdować się będzie w Straży Miejskiej. Łącze będzie spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa. W zależności od zastosowanych rozwiązań, zdalny dostęp może się ograniczać do obrazów na żywo i materiału zapisanego lub do takich funkcji, jak np. sterowanie kamerami czy zdalna konfiguracja. Zabezpieczenie dostępu, bezpieczeństwo pracy, organizacja zaplecza, bezpieczeństwo stacji monitorującej jest jednym z najważniejszych założeń przy opracowywaniu koncepcji funkcjonalnej systemu monitoringu wizyjnego miasta. Projektowany system radiowy działa na podobnej zasadzie jak cyfrowy z transmisją po światłowodzie, z tą różnicą, że sieć transmisyjna realizowana jest na bazie sieci bezprzewodowej. Największą zaletą takiego rozwiązania to brak konieczności ciągnięcia okablowania, niski koszt realizacji oraz dowolność w doborze miejsc montażu kamer. W przypadku takiej instalacji niemalże całkowicie eliminuje się problem związany z odległością kamery od Centrum Dozorowego. Liczba obsługiwanych kamer zależy głównie od rodzaju łączy radiowych. Miasto Bartoszyce posiada rezerwacje kanałów radiowych w paśmie 3,5 GHz, przeznaczonych do budowy sieci WiMAX. Bezprzewodowy system transmisji w paśmie licencjonowanym umożliwi bezpieczny przesył sygnału o bardzo dobrej jakości.

Kamery, które zostaną zamontowane w ramach projektu będą posiadały szybki i bardzo precyzyjny mechanizm obrotowy o 360 stopni tryb pracy w warunkach słabego świetlenia, a także 36-krotny zoom optyczny i 12-krotny zoom cyfrowy dla zapewnienia obserwacji obiektów oddalonych. Kamery zostaną rozmieszczone w następujących miejscach w mieście:

 • PK1-na elewacji budynku przy Placu Konstytucji 3-go Maja 2A
 • PK2-na elewacji budynku przy Placu Konstytucji 3-go Maja 19
 • PK3-na słupie oświetleniowym przy Placu Bohaterów Westerplatte
 • PK4-na słupie oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Bohaterów Warszawy
 • PK5-na skrzyżowaniu ulic Boh. Warszawy, Gen. Bema i Paderewskiego
 • PK6-na narożniku budynku handlowo-usługowego przy ul. Kętrzyńskiej 21
 • PK7-na elewacji bloku przy ul. Kętrzyńskiej 18
 • PK8-na terenie parkingu przy ul. Bohaterów Warszawy w sąsiedztwie budynku Gminnego Centrum Informacji
 • PK9-na słupie oświetleniowym w pobliżu ronda u zbiegu ulic Gdańskiej i Generała Bema
 • PK10- na słupie oświetleniowym w pasie drogowym ul. 11 listopada przy rondzie u zbiegu ulic Kętrzyńskiej, 11-go Listopada i Bohaterów Warszawy.
 • PK11- na słupie oświetleniowym na ul Bohaterów Monte Cassino
 • PK12- na słupie oświetleniowym u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Anderska i Warszawskiej
 • PK13- na słupie oświetleniowym przy skrzyżowaniu ul. Gen. Sikorskiego i Chilmanowicza
 • PK14- na słupie oświetleniowym przy ul. Kilińskiego naprzeciw ul. Cichej
 • PK15-u zbiegu ulic Żeromskiego i Nowowiejskiego
 • PK16-na elewacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Boh. Monte Cassino 1

 

Wybór miejsc gdzie znajdą się punkty kamerowe był podyktowany wytycznymi projektu. Stworzenie sieci pozwala na rozbudowę i utworzenie kolejnych punktów kamerowych w pozostałych częściach miasta tak, aby system monitoringu zapewniała bezpieczeństwo na całym obszarze Bartoszyc.